Algemene voorwaarden

Uitbater van de website

D&V Management Consulting BVBA
Maatschappelijke zetel: Zilverbergstraat 176, 8800 Roeselare
e-mail: [email protected]
BTW BE 0477.534.166

Bezoek van de website

De teksten, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, inhoud, informatie, opmaak en alle andere items op de website zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, merkenrecht en databankrecht. Het is verboden om deze website, of enig deel ervan, te reproduceren, op te vragen, te hergebruiken, te wijzigen, of te vertalen, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, behoudens in de hierna genoemde gevallen.

Gebruikers van deze website kunnen deze website enkel raadplegen en gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden. Elk ander (commercieel) gebruik van de (inhoud van de) website is strikt verboden. Zo is onder meer strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitbater van de website:

  • de opvraging en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, inclusief het "spideren" of "crawlen" van de website voor andere doeleinden dan voor opname in zoekresultaten;
  • een reproductie, vertaling of wijziging van de website in andere gevallen dan hiervoor toegestaan;
  • het "framen" of "scrapen" van de website;
  • het leggen van hyperlinks naar andere pagina's van de website dan de startpagina.

Bestemming van de gegevens

Men kan deze website vrij bezoeken en de beschikbare informatie raadplegen zonder enige verplichting ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Indien u via het contactformulier uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, zullen de persoonlijke gegevens worden verwerkt uitsluitend voor de behan

Toegang tot de gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen, te verbeteren of te laten verwijderen. Indien u de informatie over onze activiteiten niet langer wenst te ontvangen of indien u uw gegevens wil laten wijzigen, verbeteren of verwijderen, kan u contact opnemen met de uitbater van de website.

Aansprakelijkheid

De uitbater heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. De uitbater geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid of het up-to-date zijn van de erin opgenomen inhoud, gegevens en informatie betreft.

De rechtmatige eigenaar van de winkel of het merk waarvan de gegevens op de website beschikbaar zijn, kunnen te allen tijde contact opnemen met de uitbater om de gegevens over de winkel of het merk te laten aanpassen of verwijderen. De uitbater zal redelijke inspanningen leveren om, volgend op een dergelijk verzoek, deze gegevens binnen een redelijke termijn te wijzigen of verwijderen.

Voor zover als maximaal toegestaan onder Belgisch recht, kan de uitbater niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid en het up-to-date zijn van de inhoud, informatie en gegevens op deze site.

De uitbater zal redelijke inspanningen leveren om de site ten allen tijden beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt de uitbater zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. De uitbater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de site, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.

Deze site bevat links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. De uitbater is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Cookies

Om de website gebruiksvriendelijk te maken, kan het zijn dat wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen en om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld uw taalkeuze, zodat u deze niet telkens hoeft in te geven. U kan deze cookies weigeren door uw internetbrowser te programmeren opdat u hetzij wordt geïnformeerd omtrent het bestaan van de cookies, hetzij deze systematisch worden geweigerd.